Hjem, kjære hjem!

Velforeningens hovedoppgave er å i vareta beboernes "ve og vel".

Dette gjøres hovedsakelig ved at det valgte styret både koordinerer aktiviteter internt i området vårt, og er et kontaktledd overfor kommunen i relevante saker.

De fleste aktiviteter i området koster penger. Velforeningen har derfor en beskjeden, men frivillig, medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet.

Mer informasjon om velforeningens saker og aktiviteter finnes her:

Webmaster v 1.0:
Første hovedpublisering